Teràpia amb Minerals, Aromateràpia, Musicoteràpia

Utilitzant el poder dels cristalls i minerals, sons, combinat amb aromes que necesites, aconseguim trobar l´harmonia.

Buscant l´equilibri necesari entre físic, emocional i mental.

Netejant diferents bloqueixos del nostre passat, sanan les emocions que el teu cos manifesta al aqui i l´ ara.

Trobarem la pau, l´equilibri, l´harmonia que ens falta.